AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Dragonet bewaard contact gegevens van bestaande en oude klanten voor administratie doeleinde. Deze gegevens blijven in de administratie software behouden om bij de Belastingdienst aan te kunnen tonen dat wij samen gewerkt hebben.

Hieronder vallen gegevens die gebruikt worden voor facturatie en boekhouding.

Nast deze gegevens wordt correspondentie bewaard met betrekking tot oude en nieuwe opdrachten. Deze informatie kan gebruikt worden om te kunnen controleren wat de reden was van een aanpassing op bepaalde website om later in een zo kort mogelijke tijd een nieuwe update door te voeren.

Er worden geen gegevens gebruikt voor reclame doeleinden. Ook worden er geen gegevens zonder nadrukkelijke toestemming aangeleverd aan derden. Dit gebeurd alleen indien twee partijen graag met elkaar in contact willen komen om gebruik te maken van elkaars expertises. Deze gegevens zullen pas gedeeld worden nadat door beide partijen nadrukkelijke goedkeuring gegeven is.

Op 30 April 2018 zijn alle lokale test databases en aangeleverde persoons gegevens verwijdert. Deze gegevens waren anoniem opgeslagen ten behoeven van test en ontwikkel activiteiten voor het opleveren van gevraagde updates aan een bepaalde website. Deze gegevens zijn alleen gebruikt volgens het door de klant vooraf afgegeven doel. Deze gegevens zijn nooit gedeeld met derden en zullen in de toekomst ook nooit gedeeld worden zonder directe opdracht van de opdrachtgever.

Voor gegevens die na 30 april 2018 zijn ontvangen gelden de volgende regels:

  • Gegevens waarbij het niet mogelijk is om deze anoniem te verwerken, bijvoorbeeld voor het verhuizen van een database die gekoppeld is aan een live website, worden niet opgenomen in versie beheer systemen en verwijderd na goedkeuring van de klant.
  • Gegevens die voor test doeleinden bewaard moeten blijven worden geanonimiseerd om zo niet gekoppeld te kunnen worden aan bestaande profielen. Denk hierbij aan het aanpassen van een gebruikersnaam, voor- en achternaam, email adres en eventueel telefoonnummer.

Alle gegevens die aangeleverd worden voor een bepaald project en bewaard moeten blijven worden opgeslagen in Dropbox, iCloud of Bitbucket-GIT. Alle gegevens zijn minimaal beveiligd volgens een Two-factor authentication.

Alle devices die gekoppeld zijn aan deze systeem zijn voorzien van minimaal 1 wachtwoord en kunnen in geval van diefstal op afstand geformatteerd worden.

Het doel is om zo min mogelijk persoons gegevens te bewaren.

Persoons gegevens zullen niet gedeeld worden met social media of advertentie systemen.

Cookies en andere tracking data op de website van Dragonet worden anoniem opgeslagen en zijn alleen bedoeld om statistieken met betrekking tot website gebruik per regio te bepalen. Deze gegevens kunnen niet aan een persoon gekoppeld worden.

Login gegevens, voor verschillende systemen worden login gegevens bijgehouden. Denk hierbij aan FTP, Database en website beheer tools. Deze gegevens worden bijgehouden om op een effectieve manier ondersteuning te kunnen bieden aan klanten. Na ongeveer een jaar van inactiviteit van deze gegevens worden deze instellingen verwijderd uit geïnstalleerde ftp programma’s.

Gegevens blijven bewaard in de beveiligde omgeving van Dropbox. Indien gewenst kunnen deze definitief verwijderd worden. Wachtwoorden worden alleen aangepast op verzoek van een klant.

FTP en Database wachtwoorden worden alleen leesbaar opgeslagen in de documentatie van elke klant. Deze gegevens worden nooit verstrekt aan derden zonder nadrukkelijk verzoek van de eigenaar van deze gegevens. Deze gegevens zijn alleen via beveiligde omgevingen op te vragen.

Andere wachtwoorden zoals email instellingen worden nooit leesbaar opgeslagen en kunnen niet door Dragonet achterhaalt worden. Indien gewenst kan geholpen worden bij het aanpassen van een wachtwoord. Dit zal dan door de eigenaar van de website zelf gedaan worden.

Indien wachtwoorden niet versleuteld worden opgeslagen in een systeem waarbij Dragonet betrokken is dan zal hier per mail advies over gegeven worden om dit aan te passen. 

Om inzage te krijgen in welke gegevens er opgeslagen zijn dient er een mail gestuurd worden naar: info@dragonet.nl

Na bevestiging dat de aanvraag correct is, door middel van een sms controle naar het bij Dragonet bekende 06 nummer, zullen de gegevens verstuurd worden.

Gegevens kunnen definitief verwijderd worden door een mail te sturen naar: info@dragonet.nl

Na ontvangst van de mail zal er een sms verstuurd worden naar het bij Dragonet bekende 06 nummer.

Nadat deze bevestigd is zullen de gegevens verwijderd worden en zal er een bevestiging per mail / sms verstuurd worden.