watersportkeuringen

Hoevers Maritiem / Botenkeuring is een onafhankelijk nautisch expertisebureau in Enkhuizen dat dienstverlenend is in heel Nederland voor aankoopkeuringen, opleveringskeuringen, bouwbegeleiding en taxaties van pleziervaartuigen 5  tot 15 meter.Deze website is gebaseerd op het door Dragonet ontwikkelde beheer systeem om de site te beheren. De klant kan aan de voorkant van de website zijn website beheren.

http://www.watersportkeuringen.nl